Προκήρυξη για την πλήρωση 1 θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χειρουργικής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική».

Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αγγειοχειρουργική"
Κωδ. Θέσης
APP41385
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Αγγειοχειρουργική
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/06/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024