Επίκουρος

Αφηρημένη και Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Κωδ. Θέσης
APP41343
ΑΣΠΑΙΤΕ
Σχολή
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Αφηρημένη και Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/06/2024
Λήξη προκήρυξης
25/07/2024