Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β' Βαθμίδας

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β' Βαθμίδας
Κωδ. Θέσης
APP41316
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
Γνωστικό αντικείμενο
Συστημική Βιοτεχνολογία και Μεταβολομική
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/06/2024
Λήξη προκήρυξης
15/07/2024