Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Β' βαθμίδας στο ΙΠΤ του ΕΚΕΦΕ "Δ"

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο: «Ενορχήστρωση και Διαχείριση δικτύων τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών, με έμφαση στην προγραμματισιμότητα και εικονικοποίηση και εμπειρία στη διαχείριση εκτεταμένων δικτύων σε επίπεδο οργανισμού για ερευνητικές και παραγωγικές δραστηριότητες
Κωδ. Θέσης
APP41299
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Γνωστικό αντικείμενο
Ενορχήστρωση και Διαχείριση δικτύων τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών, με έμφαση στην προγραμματισιμότητα και εικονικοποίηση και εμπειρία στη διαχείριση εκτεταμένων δικτύων σε επίπεδο οργανισμού για ερευνητικές και παραγωγικές δραστηριότητες
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/06/2024
Λήξη προκήρυξης
12/07/2024