Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 70197/31-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην ιστορία της αρχιτεκτονικής και στις πολιτισμικές προσεγγίσεις του αρχιτεκτονικού έργου, ασχολείται με τη συγκρότηση της ιστοριογραφίας και της κατασκευής αφηγήσεων για την αρχιτεκτονική στο χώρο και στο χρόνο. Η θέση καλύπτει τη διδασκαλία των βασικών μαθημάτων της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, ειδικών μαθημάτων Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, αλλά και ευρύτερων μαθημάτων προγραμματισμού και σχεδιασμού σε ιστορικό περιβάλλον, διιστορικών θεωρητικών προσεγγίσεων του ιστορικού χώρου, της κατασκευής πολιτιστικών ταυτοτήτων, του νοηματικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μουσειολογίας κλπ. Τέλος, η θέση θα μπορεί να συμβάλει και στη θεωρητική διάσταση της διδασκαλίας εργαστηρίων με θέματα ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Κωδ. Θέσης
APP41289
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής
Τμήμα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
13/06/2024
Λήξη προκήρυξης
14/08/2024