ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία»
Κωδ. Θέσης
APP41280
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Δερματολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/06/2024
Λήξη προκήρυξης
12/08/2024