Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 70202/31-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Ανάλυση και μοντελοποίηση βιοϊατρικών σημάτωνσυστημάτων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη διαγνωστικών ψηφιακών βιοδεικτών, συστημάτων υποστήριξης ιατρικής απόφασης και, γενικότερα, νέων διαγνωστικών μοντέλων/εργαλείων. Επιπλέον δίνεται έμφαση σε νέες τεχνικές επεξεργασίας βιοϊατρικού σήματος, όπως νέα εργαλεία αποσύνθεσης και αποθορυβοποίησης σημάτων και νέοι χώροι μετασχηματισμού για την εύρωστη ανάδειξη της διαγνωστικής πληροφορίας.
Κωδ. Θέσης
APP41292
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ανάλυση και μοντελοποίηση βιοϊατρικών σημάτων-συστημάτων
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
13/06/2024
Λήξη προκήρυξης
14/08/2024