Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 70198/31-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η σύζευξη των Εικαστικών Τεχνών και της Αρχιτεκτονικής ως μέσο ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης, της συγκρότησης του αρχιτεκτονικού «βλέμματος» μέσω της διευρυμένης χρήσης εκφραστικών μέσων, της έρευνας στα ζητήματα των αναλογικών και ψηφιακών αναπαραστάσεων του χώρου και του εικαστικώς σκέπτεσθαι αυτοτελώς και/ή σε συσχετισμό με την αρχιτεκτονική. Το αντικείμενο της θέσης αφορά στα μαθήματα Τεχνικών και Θεωρίας των Αναλογικών και Ψηφιακών Αναπαραστάσεων του Χώρου, Εικαστικών Τεχνών και Εργαστηρίων Σχεδιασμού
Κωδ. Θέσης
APP41291
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Εικαστικές Τέχνες στην Αρχιτεκτονική
Τμήμα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
13/06/2024
Λήξη προκήρυξης
14/08/2024