Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 70200/31-5-2024 (κενή θέση) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Θεωρία κωδικοποίησης πηγής και καναλιού. Θεωρία τεχνικών διαμόρφωσης και ανίχνευσης. Θεωρία πιθανοτήτων και στοχαστικών διαδικασιών με εφαρμογή στις ψηφιακές επικοινωνίες. Μελέτη και βελτιστοποίηση της επίδοσης των συστημάτων επικοινωνίας με αναλυτικές μεθόδους. Τεχνικές διαφορισμού. Μελέτη της χωρητικότητας των καναλιών επικοινωνίας (π.χ. Point-to-point,
cooperative, broadcast, multiple access, multiple input multiple output channels, κτλ). Τεχνικές πολυπλεξίας. Ασφάλεια φυσικού επιπέδου (physical-layer security). Θεωρία εκτίμησης καναλιού. Θεωρία συγχρονισμού.
Κωδ. Θέσης
APP41290
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Θεωρία πληροφοριών και επικοινωνιών
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
13/06/2024
Λήξη προκήρυξης
14/08/2024