Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επικούρου Καθηγητή επί θητεία

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να έχουν έργο στη γνωσιοθεωρία, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η αλήθεια, η φύση της γνώσης, η δικαιολόγηση, ο σκεπτικισμός, η λογική και η σχέση μεταξύ πεποίθησης και αποδεικτικών στοιχείων. Επιπλέον ή εναλλακτικά, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ισχυρό υπόβαθρο στη φιλοσοφία της επιστήμης, με έμφαση σε σύγχρονα θέματα, όπως η επιστημονική εξήγηση, η φύση των επιστημονικών νόμων, η θεωρία επαλήθευσης/επικύρωσης, ο επιστημονικός ρεαλισμός/αντιρεαλισμός, οι ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις της επιστημονικής γνώσης, κ.λ.π. Το Τμήμα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για υποψήφιες/ους που ενδέχεται να έχουν και ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα (ή και σχετική εμπειρία) που διασταυρώνονται με άλλους τομείς της φιλοσοφίας, όπως η οντολογία/μεταφυσική και η φιλοσοφία του νου.
Κωδ. Θέσης
APP41258
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Φιλοσοφία της Γνώσης και της Επιστήμης
Τμήμα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-28
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
08/06/2024
Λήξη προκήρυξης
07/08/2024