Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Άσκηση και Καρδιομεταβολικές Παθήσεις» και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου ως εξής: «Το γνωστικό αντικείμενο «Άσκηση και Καρδιομεταβολικές Παθήσεις» αφορά στη θεωρητική και εργαστηριακή μελέτη των άμεσων και μακροπρόθεσμων ανταποκρίσεων και προσαρμογών του οργανισμού κατά την άσκηση, η οποία εφαρμόζεται σε άτομα με καρδιαγγειακές και μεταβολικές παθήσεις. Το γνωστικό αντικείμενο πρόκειται να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος αναφορικά με τις λειτουργίες και τις προσαρμογές του οργανισμού σε άτομα με χρόνιες μη μεταδιδόμενες παθήσεις παρέχοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες: α) να σχεδιάσουν ειδικά πρωτόκολλα και να υλοποιήσουν εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης σε άτομα με καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα, β) να συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες πεδίου ερευνητικών προγραμμάτων και γ) να εκπονήσουν διπλωματικές/μεταπτυχιακές/διδακτορικές διατριβές στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο».
Κωδ. Θέσης
APP41256
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Άσκηση και Καρδιομεταβολικές Παθήσεις
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/06/2024
Λήξη προκήρυξης
12/08/2024