ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία»
Κωδ. Θέσης
APP41227
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Γαστρεντερολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
07/06/2024
Λήξη προκήρυξης
08/08/2024