ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος της
Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Βιολογία της
Διατήρησης»
Κωδ. Θέσης
APP41221
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Εξελικτική Βιολογία της Διατήρησης
Τμήμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
07/06/2024
Λήξη προκήρυξης
07/08/2024