Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 65644/16-5-2024 (κενή θέση). Στο ΦΕΚ 1627/5-6-2024 τ.Γ' δημοσιεύθηκε η διόρθωση της εν λόγω Προκήρυξης ως προς το γνωστικό αντικείμενο που αναγράφεται στο ΦΕΚ 1506/23-5-2024 τ.Γ' , στη σελ.8382, στην Α' στήλη, στο στίχο 17 εκ των κάτω. Διορθώθηκε το εσφαλμένο "Ουσιαστικό και Δικονομικό Πολιτικό Δίκαιο" στο ορθό "Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο".
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Περιεχόμενό του Ουσιαστικού Ποινικού δικαίου είναι η έννοια και τα στοιχεία του εγκλήματος (γενική θεωρία του εγκλήματος) καθώς και τα σχετικά με τις ποινές ζητήματα, η ανάλυση δηλαδή των διατάξεων του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα. Επίσης η ανάλυση των επιμέρους εγκλημάτων των κεφαλαίων του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα αλλά και των εγκλημάτων των ειδικών ποινικών νόμων. Ακόμη ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού δικαίου.
Το Δικονομικό ποινικό δίκαιο καλύπτει τη σχετική διαδικασία απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, τα είδη και την αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων, τις βασικές αρχές της ποινικής δίκης, την έναρξη της ποινικής διαδικασίας, την προδικασία (ανακριτικές πράξεις, δικαστικά συμβούλια), την κύρια διαδικασία στο ακροατήριο, τις ειδικές διαδικασίες, τα ένδικα μέσα και φυσικά τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και του θύματος. Τέλος, ζητήματα ευρωπαϊκού δικονομικού δικαίου (ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, εντολή έρευνας, Ευρωπαίος Εισαγγελέας).
Κωδ. Θέσης
APP41216
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο
Τμήμα
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-23
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
07/06/2024
Λήξη προκήρυξης
08/08/2024