ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική των Μαθηματικών»
Κωδ. Θέσης
APP41213
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτική των Μαθηματικών
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
07/06/2024
Λήξη προκήρυξης
08/08/2024