ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Γραφιστική, Διαχείριση Οπτικής Επικοινωνίας» αφορά στη διδασκαλία της Γραφιστικής ως θεωρητικής και εφαρμοσμένης σχεδιαστικής. Αναφέρεται σε διαδικασίες- μεθόδους οργάνωσης, παρουσίασης και εφαρμογής του οπτικού σχεδιασμού με στόχο τη λειτουργική και αισθητική μορφοποίηση των κειμένων και των εικόνων ως τεχνουργημάτων που μεταφέρουν μηνύματα. Αναλύει τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού, που επιδιώκουν να προσδιορίσουν ένα θέμα για το κοινό και χρησιμεύουν ως ταυτότητα επικοινωνίας. Εστιάζει σε συστήματα – δομές διαχείρισης του σχεδιασμού και της απεικόνισης της επικοινωνίας, από το στάδιο της σύλληψης, της ανάπτυξης και της δόμησης μιας σχεδιαστικής ιδέας έως την ολοκλήρωση και την παραγωγή της, όπως η ανάδειξη μιας μάρκας (brand), η συσκευασία, η σήμανση και ο προσανατολισμός.
Κωδ. Θέσης
APP41200
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
«Γραφιστική, Διαχείριση Οπτικής Επικοινωνίας».
Τμήμα
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-29
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
06/06/2024
Λήξη προκήρυξης
06/08/2024