ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορικά Αρχεία», αφορά τη διαχείριση των αρχειακών τεκμηρίων, που έχουν επιλεγεί να διατηρηθούν στο διηνεκές. Επικεντρώνεται δηλαδή σε όλα εκείνα τα ιστορικά τεκμήρια που επιλέγονται για να διασωθεί η μνήμη και το ιστορικό παρελθόν προσώπων, οργανισμών και των Διοικητικών μηχανισμών των κρατών. Ως επιστημονικό αντικείμενο περιλαμβάνει την πρόσκτηση, την εκκαθάριση, την ταξινόμηση και την περιγραφή αρχειακών συνόλων με βάση τις καθιερωμένες αρχές και τις διεθνείς πρακτικές της επιστήμης της αρχειονομίας. Το αντικείμενο έχει σε μεγάλο βαθμό εφαρμοσμένο χαρακτήρα και ως εκ τούτου προϋποθέτει ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση αρχείων. Στον κύκλο της διαχείρισης των αρχείων εντάσσεται η προβολή τους μέσω καθιερωμένων πρακτικών (δημοσιεύσεις και εκδόσεις ιστορικού περιεχομένου, ψηφιακά αποθετήρια και εφαρμογές). Με την έρευνα για τα ιστορικά αρχεία συνδέονται πεδία όπως η κοινωνική ιστορία, οι σπουδές της μνήμης και η δημόσια ιστορία.
Κωδ. Θέσης
APP41199
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Ιστορικά Αρχεία».
Τμήμα
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-31
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
06/06/2024
Λήξη προκήρυξης
06/08/2024