Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 68676/27-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το αντικείμενο «Ιστορία Ελληνισμού της Ανατολής (19ος - 20ος αι.)» αναφέρεται στη μελέτη της παρουσίας και της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και ιδεολογικής εξέλιξης του ελληνικού στοιχείου της ανατολικής Θράκης, της Μικράς Ασίας και των όμορων περιοχών κατά τους νεότερους χρόνους, με έμφαση στον 19ο και 20ο αιώνα. Περιλαμβάνει τη μελέτη των θεσμών των Ελλήνων στο πλαίσιο του «μιλλέτ» των Ρωμιών και τη σταδιακή μετάβασή τους από τη θρησκευτική στην εθνική ταυτότητα, τις σχέσεις τους με άλλους σύνοικους πληθυσμούς, τις επιδράσεις των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης του εθνικισμού, τη διείσδυση των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, τις μεγάλες αλλαγές στις οικονομικές και κοινωνικές δομές στον χώρο της Ανατολής και τις επιδράσεις τους, τις δημογραφικές εξελίξεις και την πολιτιστική ζωή του ελληνικού/ελληνορθόδοξου στοιχείου της περιοχής.
Η «Ιστορία Ελληνισμού της Ανατολής (19ος - 20ος αι.)» αποτελεί έναν πλήρη κλάδο της ιστορικής επιστήμης έχοντας το εύρος μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας.
Αποτελεί δε βασικό και αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, όπου διδάσκεται με μαθήματα κατεύθυνσης και επιλογής.
Κωδ. Θέσης
APP41196
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ιστορία Ελληνισμού της Ανατολής (19ος - 20ος αι.)
Τμήμα
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-04
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
07/06/2024
Λήξη προκήρυξης
08/08/2024