Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 68668/27-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Η χημεία των φυσικών προϊόντων (φυτικής, ζωικής και ορυκτής προελεύσεως), δηλαδή η απομόνωση δραστικών συστατικών με τη χρήση συμβατικών και σύγχρονων τεχνικών εκχύλισης, ταυτοποίηση και απόδοση δομής με σύγχρονες χρωματογραφικές και φασματοσκοπικές μεθόδους, αξιολόγηση βιοδραστικότητας και χημική μελέτη. Η μελέτη των φαρμακευτικού ενδιαφέροντος δρογών και αρωματικών φυτών (αιθέρια έλαια, αλκαλοειδή, τερπένια, κ.λπ.: ανάλυση, προδιαγραφές και μέθοδοι βελτιώσεών των). Περιγραφή των δρογών, κατάταξη, μικροσκοπικός έλεγχος, καλλιέργεια αυτών,
απομόνωση, ταυτοποίηση, έλεγχος και βιογένεση των φυσικών προϊόντων τους. Η εφαρμογή φυσικοχημικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη Φαρμακογνωσία».
Κωδ. Θέσης
APP41195
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Φαρμακογνωσία
Τμήμα
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
07/06/2024
Λήξη προκήρυξης
08/08/2024