Αναπληρωτής Καθηγητής

Αλγοριθμική Βελτιστοποίηση
Κωδ. Θέσης
APP41187
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Αλγοριθμική Βελτιστοποίηση
Τμήμα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-24
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
06/06/2024
Λήξη προκήρυξης
06/08/2024