ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ

Προκήρυξη κενής Θέσης στο γνωστικό αντικείμενο της ΘΕ "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και νέες τεχνολογίες για επιχειρηματικότητα" (ΔΕΟ45) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών"
Κωδ. Θέσης
APP41177
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση
Τμήμα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
07/06/2024
Λήξη προκήρυξης
08/08/2024