ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Το γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να εστιάζει στην Ιστορική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού κρατικοκεντρικού συστήματος. Ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θεωρίες ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ευρωπαϊκοί θεσμοί και τρόπος λήψης αποφάσεων. Ευρωπαϊκή στρατηγική σε ζητήματα ασφαλείας. Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική με έμφαση σε ζητήματα διεύρυνσης, Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Ευρωπαϊκές πολιτικές μετανάστευσης. Συγκριτική ανάλυση της στρατηγικής των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Σχέσεις ΕΕ με τους άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκός πολιτισμός, ευρωπαϊκή ήπια ισχύς και δημόσια διπλωματία.
Κωδ. Θέσης
APP41166
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τμήμα
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
06/06/2024
Λήξη προκήρυξης
06/08/2024