Καθηγητής

Αθλητική Φυσικοθεραπεία
Κωδ. Θέσης
APP41148
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητική Φυσικοθεραπεία
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-21
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/06/2024
Λήξη προκήρυξης
05/08/2024