Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή/της Καθηγήτριας α΄ βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χειρουργικής

Βαθμίδα Καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Εντατική Θεραπεία"
Κωδ. Θέσης
APP41141
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Εντατική Θεραπεία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
07/06/2024
Λήξη προκήρυξης
07/08/2024