Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 66830/21-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου «Προπονητική Ρυθμικής Γυμναστικής» πραγματεύεται τις αρχές και τις νομοτέλειες των επιστημών της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, που διέπουν την αναπτυξιακά κατάλληλη καθοδήγηση της εξάσκησης της ρυθμικής γυμναστικής στη σχολική φυσική αγωγή, καθώς και της προπόνησης στον μαζικό και τον αγωνιστικό αθλητισμό υψηλών επιδόσεων. Το γνωστικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνει την οργάνωση, τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των περιεχομένων της προπόνησης, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα επιστημονικών μεθόδων
αξιολόγησης των κρίσιμων παραμέτρων της απόδοσης των αθλητριών στη ρυθμική γυμναστική. Επίσης, το αντικείμενο αυτό προάγει τη γνώση και την εφαρμογή σύγχρονων προπονητικών, διδακτικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης, με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση θετικών στάσεων για τη ρυθμική γυμναστική και τη φυσική δραστηριότητα γενικότερα, καθώς και την ψυχοσωματική, τη συναισθηματική και τη γνωστική ανάπτυξη, για τη βελτίωση και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητριών σε όλα
τα επίπεδα του αθλήματος.
Κωδ. Θέσης
APP41090
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
Προπονητική Ρυθμικής Γυμναστικής
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-24
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
04/06/2024
Λήξη προκήρυξης
05/08/2024