Επίκουρος Καθηγητής Επί Θητεία

Διαπολιτισμική επικοινωνία και διαμεσολάβηση
Κωδ. Θέσης
APP41079
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Διαπολιτισμική επικοινωνία και διαμεσολάβηση
Τμήμα
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-04-25
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
01/06/2024
Λήξη προκήρυξης
01/08/2024