ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

Το αντικείμενο αναφέρεται σε ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε συστήματα που χρησιμοποιούν μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για επίλυση προβλημάτων. Μέθοδοι ενδιαφέροντος είναι: μέθοδοι αναπαράστασης γνώσης και συλλογισμού, μεθόδοι μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης, μεγάλα μοντέλα γλώσσας (large language models), μέθοδοι εξηγησιμότητας. Συστήματα ενδιαφέροντος είναι: Συστήματα Βασισμένα σε Γνώση, Ευφυή Συστήματα Αποφάσεων, Ευφυή Συστήματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Ευφυή Συστήματα Διδασκαλίας, Συστήματα Παραγωγικής ΤΝ (Generative AI systems). Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε παραπάνω από μία κατηγορία μεθόδων-συστημάτων. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις εξής περιοχές: τεχνητή νοημοσύνη, νευρωνικά δίκτυα, μηχανική μαθηση, συστήματα υλοποίησης αποφάσεων, εξορυξη γνώσης, έμπειρα συστήματα, ρομποτική αυτοπροσαρμοζομένοι αλγοριθμοι, διαχείριση πληροφορίας.
Κωδ. Θέσης
APP41074
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-29
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
01/06/2024
Λήξη προκήρυξης
01/08/2024