ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο είναι ευρύ, σαφές, αυτοτελές και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη μελέτη της φυσιολογίας των ζωικών οργανισμών με έμφαση την λειτουργία του νευρικού συστήματος μέσω της μελέτης νευροβιολογικών μηχανισμών σε μοριακό, βιοχημικό, κυτταρικό και συστημικό επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας μηχανισμούς πλαστικότητας σε φυσιολογικές ή/και παθοφυσιολογικές καταστάσεις (π.χ., κατά την ανάπτυξη, γήρανση, σε νευροψυχιατρικές, νευροεκφυλιστικές διαταραχές, κ.λπ.). Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αναμένεται να συμπληρώσει και να συνεισφέρει στο διδακτικό έργο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων κορμού όπως «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών», αλλά και μαθήματα επιλογής, όπως «Νευροβιολογία», «Εγκέφαλος και Νους», «Ειδικά Μαθήματα Φυσιολογίας Ανθρώπου» και «Πειραματική Φυσιολογία», καθώς και στη διδασκαλία των μαθημάτων «Θέματα αιχμής στη Νευροβιολογία & στην Αναγεννητική Βιολογία», «Μεθοδολογία στη Βιοϊατρική Έρευνα» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογική Τεχνολογία: Έρευνα και Εφαρμογές», καθώς και στη διδασκαλία του μαθήματος «Προσαρμοστικοί Μηχανισμοί Ζωικών Οργανισμών» του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες».
Κωδ. Θέσης
APP41071
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Φυσιολογία Ανθρώπου και Ζώων με έμφαση στη Νευροβιολογία
Τμήμα
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-27
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
01/06/2024
Λήξη προκήρυξης
01/08/2024