ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Εκπαίδευση για Ευζωία σε Οξείες και Χρόνιες Καταστάσεις».
Κωδ. Θέσης
APP41064
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Νοσηλευτική Εκπαίδευση για Ευζωία σε Οξείες και Χρόνιες Καταστάσεις
Τμήμα
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-28
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
31/05/2024
Λήξη προκήρυξης
01/08/2024