Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: «Το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Ψυχολογίας καλύπτει ένα πλήρες γνωστικό αντικείμενο στο πεδίο της επιστήμης της Ψυχολογίας. Η Κοινωνική Ψυχολογία είναι ένας από τους βασικούς κλάδους της Ψυχολογίας στον οποίο συγκεντρώνεται και συστηματοποιείται θεωρητική και ερευνητική γνώση με στόχο την μελέτη και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως αυτή εκδηλώνεται σε διεργασίες, συμπεριφορές και φαινόμενα που αφορούν και δύνανται να αναλυθούν στο ενδοατομικό, το διαπροσωπικό, το διομαδικό και το ιδεολογικό επίπεδο ανάλυσης. Ως εκ τούτου το φάσμα των ζητημάτων που μελετά η Κοινωνική Ψυχολογία είναι ιδιαίτερα ευρύ και προς αυτό στους κόλπους της έχουν αναπτυχθεί και συνυπάρχουν δύο κύριες επιστημολογικές κατευθύνσεις: η «ψυχολογίζουσα» και η «κοινωνιολογίζουσα» κοινωνική ψυχολογία με διακριτές επιστημολογικές καταβολές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Τα πλέον καθιερωμένα ζητήματα μελέτης της Κοινωνικής Ψυχολογίας περιλαμβάνουν: τις στάσεις, την επικοινωνία, την κοινωνική απόδοση, την κοινωνική νόηση, τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις, τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά, την επιθετικότητα, την κοινωνική ταυτότητα, την κοινωνική επιρροή, τις διομαδικές σχέσεις, τη μελέτη των μικρών ομάδων και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις. Ως προς τη μεθοδολογία διερεύνησης των ζητημάτων που την αφορούν η Κοινωνική Ψυχολογία αποτελεί τον κλάδο της ψυχολογική επιστήμης που χρησιμοποιεί όλες τις μεθόδους έρευνας των κοινωνικών επιστημών για τη συλλογή και ανάλυση του ερευνητικού υλικού (ποσοτική μεθοδολογική προσέγγιση και εφαρμογή στατιστικής, ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση και εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης του λόγου, μεικτά σχέδια έρευνας), όπως η δημοσκοπική έρευνα, η ερευνητική συνέντευξη, το πείραμα, η παρατήρηση. Η μεθοδολογική προσέγγιση σε συνάρτηση με τα ζητήματα μελέτης υποδεικνύουν τον επιστημολογικό προσανατολισμό των ερευνητών στην Κοινωνική Ψυχολογία και προς τούτο η μεθοδολογία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας και κεντρικής θέσης στο επιστημονικό στερέωμά της. Η Κοινωνική Ψυχολογία είναι ένας επιστημονικός κλάδος της Ψυχολογίας με εφαρμογές στην εκπαίδευση, την επικοινωνία (διαπροσωπική και μαζική) και τον πολιτισμό. Συναφείς επιστημονικοί της κλάδοι είναι η διαπολιτισμική ψυχολογία, η αναπτυξιακή ψυχολογία και η σχολική και εκπαιδευτική ψυχολογία».
Κωδ. Θέσης
APP41042
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Ψυχολογία
Τμήμα
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-28
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/06/2024
Λήξη προκήρυξης
05/08/2024