ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά τη λήψη αποφάσεων διοίκησης συστημάτων παραγωγής μέσω βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας των οργανισμών. Παραδείγματα οργανισμών αποτελούν μονάδες παροχής υπηρεσιών, όπως χρηματοοικονομικά ιδρύματα, νοσοκομεία, εμπορικές επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες, μονάδες παραγωγής, καθώς και δημόσιοι φορείς. Το γνωστικό αντικείμενο της εν λόγω θέσης απαιτεί σημαντική εμπειρία σε ερευνητικά έργα καθώς και σε διεθνή πανεπιστήμια και οργανισμούς ανάπτυξης και εφαρμογής μοντέλων βελτιστοποίησης και στατιστικής ανάλυσης τόσο σε επίπεδο καινοτόμων εφαρμογών που οδηγούν σε εμπεριστατωμένες αποφάσεις διοίκησης παραγωγικών συστημάτων και επιχειρήσεων όσο και δημιουργίας νέων και καινοτόμων μεθόδων (μεθοδολογία) μέτρησης αποδοτικότητας.
Κωδ. Θέσης
APP41002
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-27
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/05/2024
Λήξη προκήρυξης
30/07/2024