Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η Φαρμακολογία έχει ως πεδίο επιστημονικού ενδιαφέροντος τη μελέτη της λειτουργίας και της χρήσης των φαρμάκων που περιλαμβάνει τη φαρμακοκινητική και τη φαρμακοδυναμική. Κλινικά εστιάζει στη θεραπευτική παρακολούθηση επιπέδων φαρμάκων, τη φαρμακοεπαγρύπνηση κ.αλ. Αντικείμενα έρευνας και καινοτομίας στη Φαρμακολογία αποτελούν η ανακάλυψη νέων φαρμακολογικών στόχων και η ανάπτυξη φαρμάκων, η επανατοποθέτηση φαρμάκων και μελέτη νέων φαρμακοτεχνικών μορφών και οδών χορήγησης, η ανακάλυψη βιοδεικτών για την εξατομικευμένη συνταγογράφησή τους, κ. αλ., που προσεγγίζονται in silico, in vitro, ex viva και in vivo με μεθοδολογίες όπως αυτές της μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.
Κωδ. Θέσης
APP40996
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Φαρμακολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-24
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
31/05/2024
Λήξη προκήρυξης
31/07/2024