Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η Φυσιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη λειτουργία των κυττάρων, οργάνων, συστημάτων και ολόκληρου του οργανισμού επί απουσίας νόσου και εν γένει παθολογικών καταστάσεων. Το αντικείμενο της παρούσας θέσης περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και εργαστήρια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, επίβλεψη διατριβών, έρευνα στο πεδίο της Φυσιολογίας και ιδιαίτερα της Φυσιολογίας Αναπαραγωγής καθώς και υποστήριξη κλινικού έργου εμβρυολογίας.
Κωδ. Θέσης
APP40995
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Φυσιολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-24
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
31/05/2024
Λήξη προκήρυξης
31/07/2024