ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου και Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων στον Ελλαδικό Χώρο» καλύπτει τόσο το επιστημονικό πεδίο της Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Αιγαίου (Θεωρία, Μεθοδολογία και Διεπιστημονικότητα – Προϊστορία και Πρωτοϊστορία – Επισκόπηση της Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού: Κυκλαδικός πολιτισμός, Μινωικός και Μυκηναϊκός πολιτισμός), όσο και το επιστημονικό πεδίο της Αρχαιολογίας των Ιστορικών Χρόνων στον Ελλαδικό χώρο (Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδος, Κλασική περίοδος, Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδος).
Κωδ. Θέσης
APP40964
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
«Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου και Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων στον Ελλαδικό Χώρο»
Τμήμα
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/05/2024
Λήξη προκήρυξης
30/07/2024