ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει σε σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές στην προεκτύπωση καθώς και στη διαχείριση και επεξεργασία οπτικού υλικού εκδοτικών διαδικασιών για ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις. Επιπρόσθετα αφορά στη δημιουργία και υλοποίηση διαδραστικών εμπλουτισμένων διαδικτυακών εφαρμογών και εκδόσεων (e-Books), με παράλληλη δημιουργία και ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου. Επίσης, αφορά στην αξιοποίηση εξειδικευμένου λογισμικού γραφικών τεχνών και απαραίτητων γλωσσών σήμανσης (mark up), για τη δημιουργία εφαρμογών διαδικτυακών εκδόσεων και έντυπου υλικού σε διαφορετικές μορφές. Μέρος του γνωστικού αντικειμένου αποτελούν και τα προγράμματα και συστήματα διαμοιρασμού αλλά και ανάγνωσης των διαφορετικών μορφών διαδικτυακών εφαρμογών και εκδόσεων, συναρτήσει του μέσου ανάγνωσης και χρήσης.
Κωδ. Θέσης
APP40959
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
«Premedia και Διαδικτυακές Εφαρμογές Εκδόσεων»
Τμήμα
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/05/2024
Λήξη προκήρυξης
30/07/2024