ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας . Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το παρόν γνωστικό αντικείμενο εστιάζεται σε θέματα που σχετίζονται με τις διαφορετικές ταυτότητες των ανθρώπων (έμφυλες, κοινωνικές, εθνοτικές, ταξικές, κ.ά.), τις διακρίσεις που απορρέουν από αυτές και τις επιπτώσεις των διακρίσεων στην ψυχική υγεία των ατόμων που τις υφίστανται.
Επικεντρώνεται αρχικά στην κατανόηση των μηχανισμών κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων και στη συνέχεια στην ανάλυση των διακρίσεων που βιώνουν οι άνθρωποι στη βάση αυτών, όπως είναι οι αρνητικές αναπαραστάσεις στα ΜΜΕ, ο εκφοβισμός σε όλα τα πλαίσια, καθώς και οι διακρίσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, της εργασίας και της υγείας.
Βασικό άξονα του γνωστικού αντικειμένου αποτελεί η κατανόηση των επιπτώσεων που έχουν οι ανωτέρω διακρίσεις στην ψυχική υγεία, την κοινωνική ζωή και τις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων στη βάση της διαφορετικής τους ταυτότητας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση σε πρακτικές συνηγορίας και προάσπισης των δικαιωμάτων στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της συμπεριληπτικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η επιστημολογική εστίαση στα ζητήματα αυτά προϋποθέτει ικανότητα διερεύνησης της κατασκευής και των αντιλήψεων που αφορούν σε διαφορετικές συλλογικές ταυτότητες και της κριτικής ανάλυσης των προσεγγίσεων περί διαφορετικότητας και των κοινωνικών και επιστημονικών διεργασιών που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο προς την κατεύθυνση της αποδοχής του τρόπου αυτοπροσδιορισμού του κάθε ατόμου, του σεβασμού της διαφορετικότητας και της συμπεριληπτικότητας.
Κωδ. Θέσης
APP40966
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Διακρίσεις, διαφορετικότητα και ψυχική υγεία».
Τμήμα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/05/2024
Λήξη προκήρυξης
30/07/2024