ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Σχεδιαστικές Προσεγγίσεις της Κατοίκησης» τοποθετείται στο γνωσιολογικό πυρήνα του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και της υποδομής του επιστημονικού πεδίου της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Θεωρίας και Κριτικής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αναπτύσσεται στο μάθημα Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ι του Α΄ εξαμήνου και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός ΙΙ του Β΄ εξαμήνου. Περιλαμβάνει θεωρητικές και συνακόλουθα μεθοδολογικές πρακτικές για τη διδασκαλία των σχεδιαστικών προσεγγίσεων της κατοίκησης, οι οποίες άπτονται όλων των εκφάνσεων του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού στα σύγχρονα πολιτιστικά, κοινωνικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα.
Κωδ. Θέσης
APP40962
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
«Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Σχεδιαστικές Προσεγγίσεις της Κατοίκησης»
Τμήμα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/05/2024
Λήξη προκήρυξης
30/07/2024