ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ (Διοίκηση)
Υπηρεσιών»
Κωδ. Θέσης
APP40952
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ (Διοίκηση) Υπηρεσιών
Τμήμα
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-23
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
29/05/2024
Λήξη προκήρυξης
29/07/2024