ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ Αρ. Προκ. 2226/19.04.2024

Σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα, η Ιστορία της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα νοείται ως ένα σαφώς προσδιορισμένο πεδίο εντός του ευρύτερου αντικειμένου της Ιστορίας της Τέχνης. Πιο ειδικά, ασχολείται με τη μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία των έργων τέχνης του ευρωπαϊκού μεσαίωνα (8ος – 14ος αι.) στο ιστορικό τους συγκείμενο. Τέλος, μελετά τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα και τις πολιτισμικές oσμώσεις που διαμόρφωσαν την τέχνη της περιόδου.
Κωδ. Θέσης
APP40950
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
Τμήμα
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-24
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
29/05/2024
Λήξη προκήρυξης
29/07/2024