ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ Αρ. Προκ. 1819/02.04.2024

Το γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία-Επιμέλητικές πρακτικές» αποτελεί διεπιστημονικό κλάδο μελέτης των μουσείων, των εκθέσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καλύπτει τόσο θεωρητικά όσο και εφαρμοσμένα πεδία έρευνας σχετικά με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και την οργάνωση μουσείων και εκθέσεων, την ιστορία, την εθνογραφία και τις πολιτισμικές αναλύσεις συλλεκτικών, εκθεσιακών και ευρύτερα μουσειακών πρακτικών, τη μουσειακή εκπαίδευση και επικοινωνία, καθώς και τη σχέση των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς με την κοινωνική μνήμη και ταυτότητα.
Κωδ. Θέσης
APP40949
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Τμήμα
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
29/05/2024
Λήξη προκήρυξης
29/07/2024