ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου» εμπίπτει στην θεματική περιοχή των Βιοϊατρικών Επιστημών και περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες Βιολογικές και Βιοϊατρικές Επιστήμες της Γενετικής του Ανθρώπου και εμπεριέχει θεματικές ενότητες με εφαρμογές ανίχνευσης γενετικών συνδρόμων και ασθενειών, ελέγχου μεταλλάξεων γονιδίων, κληρονομικός καρκίνος, φαρμακολογικούς στόχους καθώς και μοριακούς και κυτταρικούς παθογενετικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τη χρήση γενομικών, πρωτεομικών και μεταβολομικών δεδομένων και διαδικασιών βιοπληροφορικής ανάλυσης δεδομένων για τη διάγνωση τη θεραπεία και την κατανομή των γενετικών νοσημάτων και με εφαρμογές στην πρόγνωση, ανίχνευση και μελέτη ασθενειών στον πληθυσμό και θεμάτων βιοηθικής στον άνθρωπο που εμπίπτουν στα ανωτέρω.
Κωδ. Θέσης
APP40948
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου»
Τμήμα
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/05/2024
Λήξη προκήρυξης
30/07/2024