Καθηγητής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία και Επαγγελματική Υγιεινή» |ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:To γνωστικό αυτό αντικείμενο εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Υγιεινής και Επιδημιολογίας και καλύπτει τους τομείς: α) Περιβαλλοντική Υγιεινή, Επαγγελματική Υγιεινή, Προληπτική Ιατρική (Πρωτογενής, Δευτερογενής, Τριτογενής Πρόληψη) και Προαγωγή της Υγείας. β) Μεθοδολογία Έρευνας, Περιγραφική Επιδημιολογία, ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία, Αναλυτική Επιδημιολογία, Κλινικές Δοκιμές, Μοριακή Επιδημιολογία, Διερεύνηση Επιδημιών-Επιδημιολογία Πεδίου, Ιατρική Βασισμένη σε Αποδείξεις. Το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης απαιτεί αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και ικανότητα επίβλεψης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει Ελληνικά ή και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, να είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και να έχει στοιχεία αυτοδυναμίας σύμφωνα με τη βαθμίδα της θέσης. Τέλος προϋποθέτει σημαντική διοικητική εμπειρία και διεθνή αναγνώριση ανάλογη της βαθμίδας.
Κωδ. Θέσης
APP40936
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Επιδημιολογία και Επαγγελματική Υγιεινή
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-22
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
29/05/2024
Λήξη προκήρυξης
29/07/2024