Καθηγητής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή και Επιδημιολογία» |ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το γνωστικό αντικείμενο της Υγιεινής και Επιδημιολογίας καλύπτει τους τομείς: α) Υγιεινή - Δημόσια Υγεία (περιβαλλοντική υγιεινή, υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, υδάτων και πρόληψη νοσημάτων (λοιμωδών, πρόληψη νόσου των λεγεωνάριων, διασυνοριακές απειλές δημόσιας υγείας και πρόληψη χρόνιων νοσημάτων). β) Μεθοδολογία έρευνας, Περιγραφική Επιδημιολογία, ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία, Αναλυτική Επιδημιολογία, Διερεύνηση Επιδημιών-Επιδημιολογία Πεδίου και Ιατρική Βασισμένη σε Αποδείξεις. Το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης απαιτεί αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και ικανότητα επίβλεψης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Η ερευνητική δραστηριότητα η οποία πρέπει να περιλαμβάνει Ελληνικά ή και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, να είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και να έχει στοιχεία αυτοδυναμίας σύμφωνα με τη βαθμίδα της θέσης. Τέλος προϋποθέτει σημαντική διοικητική εμπειρία και διεθνή αναγνώριση ανάλογη της βαθμίδας.
Κωδ. Θέσης
APP40937
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Υγιεινή και Επιδημιολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-22
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
29/05/2024
Λήξη προκήρυξης
29/07/2024