ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας της Ιδιωτικότητας».
Κωδ. Θέσης
APP40930
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνικές Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας της Ιδιωτικότητας
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-22
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
28/05/2024
Λήξη προκήρυξης
29/07/2024