ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

Η Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων είναι κλάδος της επιστήμης που μελετά τη σύσταση των πρώτων υλών και προϊόντων τροφίμων, τις αλλαγές που αυτά υφίστανται κατά την παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, συντήρηση, διακίνηση και νοθεία, τη βελτιστοποίηση των διεργασιών παραγωγής, και την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης, καινοτόμων μεθόδων παραγωγής τροφίμων, και νέων προϊόντων. Στόχοι της είναι η εξασφάλιση υψηλής θρεπτικής αξίας, ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και η βελτίωση των διεργασιών παραγωγής μεγάλης κλίμακας όσον αφορά την παραγωγικότητα, το κόστος και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Επομένως, είναι ιδιαίτερα διεπιστημονικός κλάδος με ευρύ ερευνητικό πεδίο σε θέματα χημείας, φυσικοχημείας, βιοχημείας, μικροβιολογίας, χημικής μηχανικής, διατροφικής αξίας, ασφάλειας και ευφραντικής αξίας των τροφίμων, νέων βιοδραστικών συστατικών, αναδυόμενων τεχνολογιών επεξεργασίας και συντήρησης, εφαρμογών βιοτεχνολογίας, νανοϋλικών, κ.α. Οι παραπάνω επιστημονικοί στόχοι εναρμονίζονται με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφορία, καθώς η αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης των τροφίμων (και τα απόβλητα που δημιουργεί), έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την οικονομία, την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Η παρούσα θέση με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων» αφορά ειδικότερα στην εφαρμογή γνώσεων της χημείας, μικροβιολογίας και βιοτεχνολογίας στην παραγωγή τροφίμων και ποτών με αξιοποίηση πρώτων υλών και αγροτοβιομηχανικών υποπροϊόντων. Στην εξασφάλιση υψηλής θρεπτικής αξίας, ποιότητας, ασφάλειας και ευφραντικής αξίας των τροφίμων. Στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων διεργασιών και βιοδιεργασιών παραγωγής τροφίμων και ποτών. Στην βελτίωση των διεργασιών και βιοδιεργασιών παραγωγής μεγάλης κλίμακας όσον αφορά την παραγωγικότητα, το κόστος, και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Στην ανάπτυξη νέων, προστιθέμενης αξίας, καινοφανών και βιολειτουργικών προϊόντων. Στον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων. Στην μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των τροφίμων και των παραγόντων που τις επηρεάζουν σε όλα τα στάδια της παραγωγής τους, και που σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλειά τους. Αφορά επίσης, τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων και εργαστηρίων, σε προπτυχιακό επίπεδο, τα οποία σχετίζονται με τη χημεία, τεχνολογία και βιοτεχνολογία τροφίμων και ποτών, καθώς και μαθήματα του κύκλου του διδακτορικού διπλώματος με αντίστοιχο περιεχόμενο».
Κωδ. Θέσης
APP40924
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
Τμήμα
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-23
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
28/05/2024
Λήξη προκήρυξης
29/07/2024