ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

Κυκλώματα ή/και συσκευές (devices) ή/και Ολοκληρωμένα SoC, για εφαρμογές σε επικοινωνίες RF επόμενης γενιάς, ή/και αισθητήρες, ή/και έξυπνα συστήματα (ενδεικτικά, ενσωματωμένα συστήματα, συστήματα παρυφής-edge, συστήματα βιολογικής έμπνευσης (bio-inspired) με λειτουργικότητα AI). Δίνεται έμφαση στην υλοποίηση βιομηχανικών εφαρμογών και στη βιομηχανική εμπειρία, σε βιομηχανικούς κλάδους όπως ενδεικτικά βιομηχανία τηλεπικοινωνιών, βιομηχανία έξυπνων συστημάτων, βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας.
Κωδ. Θέσης
APP40923
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ηλεκτρονικά Συστήματα
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-22
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
28/05/2024
Λήξη προκήρυξης
29/07/2024