Επίκουρος Καθηγητής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική: Αστροφυσική - Κοσμολογία»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το γνωστικό αντικείμενο Θεωρητική Φυσική: Αστροφυσική - Κοσμολογία περιλαμβάνει το Επιστημονικό Πεδίο της Θεωρητικής Αστροφυσικής και της Κοσμολογίας που τους αντιστοιχεί και απαιτεί Ερευνητικό σε θεωρητικό επίπεδο και επίπεδο προσομοίωσης στις εν λόγω περιοχές με ιδιαίτερη έμφαση στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας η οποία αποτελεί ένα από το αποτελεσματικά εργαλεία για τον χειρισμό των αντίστοιχων ερευνητικών ζητημάτων και έχει ως σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος τόσο σε επίπεδο θεωρητικών μαθημάτων όσο και των εργαστηριακών ασκήσεων που έχουν σχέση με το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο βρίσκεται στην αιχμή της σύγχρονης ερευνητικής προσπάθειας σε μια πλειάδα κλάδων της Φυσικής (Ανάλυση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σε βέλτιστο χρόνο, μοντελοποίηση συστημάτων, προσομοίωση και οπτικοποίηση φυσικών διαδικασιών ψηφιοποίησής τους και γενικότερα δημιουργία νέων καινοτομικών εργαλείων σε ποικίλους τομείς).
Κωδ. Θέσης
APP40922
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Θεωρητική Φυσική: Αστροφυσική - Κοσμολογία
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-23
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/05/2024
Λήξη προκήρυξης
30/07/2024