Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 1510/23.5.2024 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 19364/16.5.2024
Κωδ. Θέσης
APP40918
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Σχεδιασμός και Υπολογισμός Φέροντος Οργανισμού Κτηριοδομικών Έργων
Τμήμα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-23
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
25/05/2024
Λήξη προκήρυξης
23/07/2024