Επί Θητεία Επίκουρος Καθηγητής

Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων
Κωδ. Θέσης
APP40906
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων
Τμήμα
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-16
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
25/05/2024
Λήξη προκήρυξης
25/07/2024