ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ψηφιακές Επικοινωνίες στο φυσικό επίπεδο
Κωδ. Θέσης
APP40902
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ψηφιακές Επικοινωνίες στο φυσικό επίπεδο
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-17
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
25/05/2024
Λήξη προκήρυξης
25/07/2024